מלחמת השחרור טנקים ונגמשים 4א

בקרב בשייך נורן חוסלו 17 "לוקסטים"
שיך נורן (נוראן) ליד קיבוץ נירים. התמונה באדיבות שלמה וידר, ינואר 2015.

מידע-נוסף2

מלחמת השחרור טנקים ונגמשים 4

טנק "לוקסט" שלל מהצבא המצרי

מלחמת השחרור טנקים ונגמשים 4א

בקרב בשייך נורן חוסלו 17 "לוקסטים" שיך נורן…