מלחמת השחרור טנקים ונגמשים 7

נושא הגייסות ה"ברן-קרייר" המצרי
הושאר בידי כוחות צהל במסגרת ההסכם לפינוי כיס פלוג'ה. ה"ברן-קרייר" חומש במקלע "ברן" או ויקרס". זהו הכלי ה"אימתני" בו הגיע כח הסיוע המצרי (3-5 כאלה) מפלוג'ה לשדה המערכה בעיראק אל מנשיה.