מלחמת השחרור יהודה שחור 22א

מחלקת החבלה של גדוד 33, מקרא המצולמים

למעלה ומימין

יהודה יוליוס סמל המחלקה, מאיר כפתורי, אנשל שוורץ, יצחק יצחקי המ"כ הבולגרי, דוד קימל הפתח תקוואי, ההרוג הראשון בקרב בעיראק אל מנשיה, קימל ניגש לגדר כדי לבדוק מיקוש ושם נהרג מרימון שנזרק לעברו, (יחד אתו נהרג גם שייקה אסא, מ"כ מפלוגה ב'), עם משקפי שמש שאול המ"מ, מנשה ורשבסקי שהיה "ארטיסט" ומאוחר יותר חבר בלהקת פיקוד מרכז, יהודה, שלמה אשכנזי (לימים שופט הכדורגל), יהודה (שורץ) שחור, ניסים בנאודיס.

מעל, עם כובע "היטלמאכער", אחד מהנוטרים שצורף למחלקה.

יושבים מימין

השנים הראשונים לא זכורים בשמם, השלישי נפצע בעיראק אל מנשיה גם הוא לא זכור בשמו, אדלר, אליהו דקשפר, אלימלך אריאלי (אריאלי נפצע לקראת סוף המלחמה בעת פינוי שדה מוקשים ליד אורים ודקשפר הציל אותו כשסתם לו באצבע את חור כניסת הרסיס שדימם !), שמואל דרקסלר (חיל למופת), יצחק שטייר.

מידע-נוסף2

מלחמת השחרור יהודה שחור 22

במחנה 22, מח' חבלה, פל' מסייעת, גד' 33…

מלחמת השחרור יהודה שחור 22א

מחלקת החבלה של גדוד 33, מקרא המצולמים למעלה…
error: Alert: Content selection is disabled!!