מלחמת השחרור יהודה שחור 31א

מקרא המצולמים

למעלה ומימין

ניסים בנאודיס, אלימלך אריאלי, אדלר, יצחק שטייר, יהודה שחור, שלום רמפל (המכונה "שולה") סמל החבלנים שנהרג בעת פינוי שדה מוקשים ליד אורים בסוף המלחמה ואשר בו גם נפצע חברו אריאלי, יהודה יוליוס סמל המחלקה ואנשל שוורץ.

שורה אמצעית ומימין

שמואל דרקסלר, שלמה אשכנזי, אחד ש"ערק" לפלמ"ח וחזר לגדוד לאחר מכן, ?, דוד קימל חלל הקרב בעיראק אל מנשיה.

בין השורות

יצחק יצחקי המ"כ הבולגרי.

שורה תחתונה ומימין

אחד מהחברה שנפצע בקרב בעיראק אל מנשיה והצליח לחלץ את עצמו לבד ! יואל סולניק, מאיר כפתורי.

מידע-נוסף2

מלחמת השחרור יהודה שחור 31

מחלקת החבלה במחנה 22 בתקופת ההפוגה השניה

מלחמת השחרור יהודה שחור 31א

מקרא המצולמים למעלה ומימין ניסים בנאודיס, אלימלך אריאלי,…
error: Alert: Content selection is disabled!!