מלחמת השחרור יהודה שחור 41

קיץ 48. יהודה, מימין, מסופח כחבלן לפל' הדתית
אחריו המ"פ בן ציון הלמן שנפל בעיראק אל מנשיה, המ"מ סול (שלום) בסקין, לוחם ומפקד בחיל הרגלים האמריקאי במלחמת העולם ה 2 שהגיע ארצה במסגרת מתנדבי חו"ל שבועיים לפני הקמת המדינה, המ"מ דב פוקס חלל עיראק אל מנשיה אף הוא. למטה: מימין לא זכור בשמו ויעקב מרקוביץ' הרס"פ.