מלחמת השחרור יום טוב מוטולה 29

כיתוב: כפר יעבץ, 15.2.1948
החברה בונים ארוניות מקרשים של "בוקסות" פרי הדר ש"מצאו" בפרדסים הסמוכים. יום טוב מימין. ניתן להבחין שהחיל משמאל לובש מעיל צבאי בריטי (זה מה שהיה) ועליו עדיין הדרגות המקוריות.