מלחמת השחרור יחיאל פרסיל 11

יחיאל פרסיל בחרבת אטללה.
יחיאל, מפקד המחלקה הלא-דתית בפלוגה ג' ("הדתית") של גדוד 33. בפלוגה היו שתי מחלקות של דתיים או כאלה שהניחו עתה את הדת מאחוריהם, רובם ככולם מבני ברק, ומחלקה אחת של חילוניים. יחיאל שרד בעור שיניו את הקרב הטרגי בעיראק אל מנשיה ביום 28.12.1948