מלחמת השחרור יצחק שפרגל 1

1947, מגויסי "ההגנה" בקבוץ מענית
יצחק שפרגל כורע שני מימין, שלישי ישראל דסקל. עומד שלישי מימין "יונצ'י" ושני משמאל יוסק'ה רוזנבאום שנפל בקרב בקקון. הפעילות במקום כללה סיורים בואדי ערה ובאזור כפר קרע וכן סביב המחנה הבריטי בעין שמר (שהיה מאויש חיילים עירקים). הסיורים עם מקלות ביד, לא נשק !