מלחמת השחרור יצחק שפרגל 25

על המצוק בטאבא שזכה להנצחה ברבות הימים
ההגעה לאום רשרש היא אילת לוותה בתחושת התעלות עצומה בקרב החיילים שכן המבצע הגדול והדרמטי הסתיים בניצחון גדול. הכח הירדני נטש את המקום ופנה לעקבה ובמבצע כולו שארך כשבוע ימים לא נורתה ולו יריה אחת ולא היו נפגעים.