מלחמת השחרור כיס פלוג'ה 7א

בנצ פרידן מח"ט "אלכסנדרוני" במרכז ורוברט גור מג"ד 33 מימין, מ"גיבורי" פרשת עיראק אל מנשיה. בתמונה זו נראים השניים בעת מבצע "דני" (יולי 48) ואף שצולמה בקונטקסט אחר, מצאתי לנכון להביאה כאן כי אחרת לא היתה בידי.
בקרב הטרגי והעקוב מדם בעיראק אל מנשיה בסוף אותה שנה, פרידן וגור הפעילו את הכוחות כהפעל מריונטות אך הם עצמם היו ב"טווח בטוח" משדה המערכה ולא לקחו בה כל חלק. הסיסמה "אחרי" שנהפכה אבן יסוד בצהל שלאחר המלחמה, לא היתה אז מובנת מאליה כלל.

מידע-נוסף2

מלחמת השחרור כיס פלוג'ה 7

ריכוז עדויות לוחמים בנושא הקרב בעיראק אל מנשיה…

מלחמת השחרור כיס פלוג'ה 7א

בנצ פרידן מח"ט "אלכסנדרוני" במרכז ורוברט גור מג"ד…
error: Alert: Content selection is disabled!!