מלחמת השחרור מגדל צדק וראש העין 4

כיתוב: מחצבת מגדל צדק, ראשית 1948.
כוחות מגדוד 33 הוצבו דרך קבע לשמור על המחצבה הגדולה של "סולל בונה" שמול הכפר הערבי מגדל צדק. אף שכבר לא פעלה באותה עת, חייבים היו לשמור על הציוד יקר הערך טרם שיועבר לאתר חדש.