מלחמת השחרור מוטקה קובל 5

בחרבת אטללה, ארבעה ימים לפני הקרב
דודל משמאל מניף את ידו, יוסק'ה ברנטל משמאל בהמשך ומוטקה קובלסקי אחריו.

מידע-נוסף2

מלחמת השחרור מוטקה קובל 5

בחרבת אטללה, ארבעה ימים לפני הקרב דודל משמאל…

מלחמת השחרור מוטקה קובל 5א