מלחמת השחרור מנחם קיקו קנטי 10

תגבורת לארוע בו נהרגו שני חברי רמת הכובש
.... ליד טירה וגופותיהם נחטפו. בחזית מימין: מ. קנטי, עולה חדש, מרדכי דוצ'מינר עולה חדש מרומניה שנפל בלטרון, בלס, מנחם שנידר. מעל: עולה חדש, עולה חדש בשם ג'ורג', מתתיהו אברוצקי, עולה חדש, זילברשטיין ההונגרי. עומדים: עולה חדש, פנצ'ר הטבח, אהרן אלקלעי ושלום עודי.

error: Alert: Content selection is disabled!!