מלחמת השחרור מסדר ההשבעה 16

מפקד החטיבה סוקר את המסדר.
מפקד חטיבת "אלכסנדרוני" דן אפשטיין (אבן), איש "הבריגדה היהודית" בתקופת מלחמת העולם, לבוש במדים האופיניים לקצין צבא בריטי. השני מאחוריו, מפקד הגדוד רוברט גרוסמן (גור), אף הוא איש "הבריגדה" לשעבר.