מלחמת השחרור נופלי כיס פלוג'ה 10א

התמונה באדיבות אביגדור שמואלביץ' (שלו)

מידע-נוסף2

מלחמת השחרור נופלי כיס פלוג'ה 10

שלום טפר (1925-1948), חלל הקרב בעיראק אל מנשיה.…

מלחמת השחרור נופלי כיס פלוג'ה 10א

התמונה באדיבות אביגדור שמואלביץ' (שלו)