מלחמת השחרור נופלי כיס פלוג'ה 9

דב פוקס מימין ושמעון קוטנר על חוף נתניה.
המ"מ הרציני והאהוב דב פוקס, נפל בקרב בעיראק אל מנשיה והוא בן 23. כאן, בעת חופשה קצרה ממחנה 22, יוני 48. למשפחת פוקס היתה חנות דגים ברחוב בן פתחיה בבני ברק ודב, כנער צעיר, היה זה שנשא בנטל העיקרי בהפעלתה, ולמעשה, בפרנסת המשפחה.