מלחמת השחרור נופלי לטרון 1א

על גב התמונה, הקדשה למנחם קנטי
מנחם שנידר שובץ במקור לפלוגה א' (הפתח תקואית) אולם ככפר סבאי, התעקש לעבור לפלוגה ב' בה היו כל חבריו. בסופו של דבר, גורלו היה מות בלטרון, כגורל מרבית חבריו לפלוגה ב'.

מידע-נוסף2

מלחמת השחרור נופלי לטרון 1

הלוחם מנחם שנידר, נפל בלטרון ביום 26.5.1948 התמונה…

מלחמת השחרור נופלי לטרון 1א

על גב התמונה, הקדשה למנחם קנטי מנחם שנידר…