מלחמת השחרור עיראק סואידן 3

מבט מקרוב
המשטרה שלטה על ציר התנועה החשוב מג'דל (אשקלון) - עיראק אל מנשיה (קרית גת) - בית ג'וברין - חברון, ולמעשה, על כל התנועה למרכז ודרום הארץ והיתה חוליה חשובה ביותר במערך ההגנה של החטיבה המצרית הנצורה בכיס פלוג'ה.