מלחמת השחרור עמיצור כהן 7

"שוויקה, 2.2.1948". בית האריזה ברקע.
עמיצור במרכז אוחז בכלבו האהוב שאימץ בשוויקה. הכלב הנאמן נהרג מפגיעת רסיס של פגז לאחר כיבוש גאולים כשעמיצור לצידו מחופר ב"שוחת שועל". עמיצור מספר שבכה על הכלב יותר מאשר על כל לוחם "אנושי" שנפל ! מימין לו אריק רג'בסקי ולשמאלו יויינה.