מלחמת השחרור פלוגה דתית 10

ינואר 1948, המחלקה הדתית בראשית פעילותה בירושלים. משמאל: ?, משה קמחי, ?, אביגדור שמואלביץ', משה דימנט, כ"ץ, שמעון קוטנר, נחמיה שטיסל, ?, צבי הרלינג, ?, חנוך פרוינדליך, שמעון מנהיים, שלמה חנקיס, ?, ?. יושבים: משמאל שלמה בלאו ומימין שלמה רוזנברג.

error: Alert: Content selection is disabled!!