מלחמת השחרור פלוגה דתית 11

ברחוב יפו בירושלים, ינואר 1948.
עם הגעתה לירושלים נלקחה המחלקה לשכונת תלפיות ושוכנה בבית "ארמון הילדים" שהיה בשטח ההפקר ! היה שם סליק גדול ונשק רב ("סטנים") ארוזים בגריז ומיד החלו בניקוים. כיתה אחת יצאה עוד באותו לילה למשימת חיפוש אחר נעדרי שיירת הל"ה.