מלחמת השחרור פלוגה דתית 111א

תקריב למרכז התמונה. בחזית מימין יוסף קלפנר והגבוה במרכז מרדכי דרשביץ המכונה "סעדיה".

מידע-נוסף2

מלחמת השחרור פלוגה דתית 111

כיתוב על גב התמונה: הובלת אוכל למשלט ב"קולה"…

מלחמת השחרור פלוגה דתית 111א

תקריב למרכז התמונה. בחזית מימין יוסף קלפנר והגבוה…