מלחמת השחרור פלוגה דתית 115

יצחק ויס בשורה העליונה רביעי משמאל, בחזית בלי חולצה שמעון מנהיים ומאחוריו מרדכי דרשביץ.
במהלך הסיור בו נהרג ויס, נפצע ברגלו גם הלוחם יצחק גולדשטין. רינה, אלמנתו של גולדשטין, ספרה לי שבעלה הכיר היטב את ויס שכן ויס לא ידע עברית וגולדשטין נהג לתרגם לו את הפקודות ליידיש !

מידע-נוסף2

מלחמת השחרור פלוגה דתית 115

יצחק ויס בשורה העליונה רביעי משמאל, בחזית בלי…

מלחמת השחרור פלוגה דתית 115א

כחודש ימים לפני מותו לקח ויס חלק בקרבות…