מלחמת השחרור פלוגה דתית 116א

צ"ל במשלט ע"י בית נבללה, 1948 ולא 1949
התמונה באדיבות מש' אלי פרסר.

מידע-נוסף2

מלחמת השחרור פלוגה דתית 116

בפעולת "קולה" (משלט ליד בית נבאללה) הנשק במרכז…

מלחמת השחרור פלוגה דתית 116א

צ"ל במשלט ע"י בית נבללה, 1948 ולא 1949…