מלחמת השחרור פלוגה דתית 116

בפעולת "קולה" (משלט ליד בית נבאללה)
הנשק במרכז התמונה הוא מטול ה"פיאט" (פ' דגושה) האנטי-טנקי שכל כך הרבה עדויות מספרות על הקושי שבהפעלתו וחוסר היעילות שלו. החובש אלי פרסר עם גופיה מימין.

מידע-נוסף2

מלחמת השחרור פלוגה דתית 116

בפעולת "קולה" (משלט ליד בית נבאללה) הנשק במרכז…

מלחמת השחרור פלוגה דתית 116א

צ"ל במשלט ע"י בית נבללה, 1948 ולא 1949…