מלחמת השחרור פלוגה דתית 183

ינואר 49, העברת ציוד ואספקה למשלטים
בזמן שסימני שאלה כבדים מרחפים על גורלם של לוחמי הפלוגה הדתית, שגרת הביטחון השוטף נמשכת. אנשי מטה הפלוגה ירחמיאל פוקס מימין ושמעון קוטנר משמאל. הפרדות היו כלי תחבורה יעיל בהעברת ציוד ואספקה בחורף הבוצי בכיס. ירחמיאל לא יודע בשלב זה שאחיו דב נפל בקרב.