מלחמת השחרור פלוגה דתית 186ה

מתוך החוברת. ניסיון בדיעבד להאדרת מותם.
אין לדברים האמורים כאן, כביכול מפיו של יהושע רנדל, כל אחיזה המציאות. לא היה קשר אלחוטי עם הפלוגה הנצורה בשלב הזה שכן, אם היה, היו מעבירים להם את פקודת הנסיגה ולא משאירים אותם בחוסר ודאות, ולמותם חסר התוחלת. יגאל עצמון הוא יגאל סוקולסקי הסמ"פ.

מידע-נוסף2

מלחמת השחרור פלוגה דתית 186

יהושע רנדל 1926-2002 יהושע נולד בכפר גדעון שבעמק…

מלחמת השחרור פלוגה דתית 186א

התמונות באדיבות מלכה רנדל, אלמנתו של יהושע

מלחמת השחרור פלוגה דתית 186ב

קורס קשר במחנה "דורה", יוני 48 קרוב לודאי…

מלחמת השחרור פלוגה דתית 186ג

מלחמת השחרור פלוגה דתית 186ד

החוברת הצנועה אך החשובה לזכרם של הנופלים האיור…

מלחמת השחרור פלוגה דתית 186ה

מתוך החוברת. ניסיון בדיעבד להאדרת מותם. אין לדברים…