מלחמת השחרור פלוגה דתית 197א

התמונה באדיבות שרה, אשתו של אלי פרסר, חיפה
הכיתוב על גב התמונה המקורית בכתב ידו של אלי.

מידע-נוסף2

מלחמת השחרור פלוגה דתית 197

תצלום נדיר של הכפר עיראק אל מנשיה, אחרי…

מלחמת השחרור פלוגה דתית 197א

התמונה באדיבות שרה, אשתו של אלי פרסר, חיפה…