מלחמת השחרור פלוגה דתית 3

רמת יצחק, 13 בינואר 1948, יומיים לפני היציאה למשימות בירושלים.
עומדים משמאל: יוסק'ה שיפמן, צבי הרלינג, מוישה ברוייר, אברהם סברדלוב, מוישה זייטמן, הגברת מהקיוסק ממול שדאגה לאוכל לחבורה, נחמיה לביא ושמעון אשכנזי. שמעון קוטנר בכובע "טמבל" בהיר מעל מוישה זייטמן, מוישה דימנט הממושקף מעל לבחורה, ולמעשה, בדיוק באותו מעמד כבצילום הקודם.