מלחמת השחרור פלוגה דתית 4

ינואר 1948, החברה במצב רוח מבודח.
המחלקה שוכנה כאמור בשתי וילות ריקות (ברקע) בשכונת גרין ברמת יצחק (ליד צומת הרחובות הרא"ה ושד' ירושלים ברמת גן דהיום) שהיו שייכות ליהודים אמריקאים והוחרמו זמנית ע"י "ההגנה". חנוך פרוינדליך (מימין) שמעון קוטנר (במרכז) ואביגדור שמואלביץ' (משמאל) מזוהים ללא קושי.