מלחמת השחרור פלוגה דתית 52

לראשונה כפלוגה במחנה בגבעת רמב"ם.
משה מנהיים יושב שני מימין, הבלונדיני מעליו משה זייטמן ולצידו עם מקלע חנוך פרוינדליך, ביניהם יוסף קלפנר, מעליו שלמה רוזנברג, לימינו מתתיהו פישר, לידו ומעט מתחתיו ירחמיאל פוקס, לצידו עם הסטן אברהם סברדלוב ומעליו יהודה הייזלר. למעלה שני מימין משה דאימנט (גם דימנט), רביעי שמעון קוטנר, חמישי משה שפירא, שישי זלמן דובין, אחד עשר יהודה שינפלד.

error: Alert: Content selection is disabled!!