מלחמת השחרור פלוגה דתית 60א

צ"ל פסח תש"ח ולא תש"ט.
"בתל ליטוינסקי לפני כיבוש חירייה, סאקייה וכופר אונו" בכתב ידו של אלי על גב התמונה.

מידע-נוסף2

מלחמת השחרור פלוגה דתית 60

אלי פרסר (באדיבות אשתו התמונה הנפלאה והמרגשת הזאת)…

מלחמת השחרור פלוגה דתית 60א

צ"ל פסח תש"ח ולא תש"ט. "בתל ליטוינסקי לפני…