מלחמת השחרור פלוגה דתית 81

במחנה בית ליד, תמונה עגומה במיוחד !
משמאל לימין: המ"מ (מחלקה 9) דב פוקס חלל הקרב בעיראק אל מנשיה, צבי הרלינג חלל הקרב ברנטיה, שמעון טורנר חלל עיראק אל מנשיה, שמעון קוטנר יבל"א ומרדכי גנץ חלל עיראק אל מנשיה. לוחם הפלוגה אביגדור שמואלביץ' מספר כי גנץ, ניצול שואה מרומניה, היה בעל נשמה יתרה, נהג לשיר נפלא ביידיש, שירים שנגעו בלב שומעיהם.