מלחמת השחרור פלוגה דתית 87

בהמתנה להסעה לבסיס בבית ליד בתום חופשה.
ליד בית הקפה בפינת רחוב רבי עקיבא וז'בוטינסקי ("הכביש השחור") בבני ברק. ברוריה מנהיים (אברמסון) אשת משה מנהיים, מימין. באדיבותה הרבה נמסרו לי התמונות של בעלה. אחריה ירחמיאל פוקס, אשר זיסר, חיים האגר, משה זייטמן, ?, שלמה רוזנברג ועם מעיל כהה, סעדיה דרשביץ. עומד שני מימין מוישה פוליסדסקי, שלישי מתתיהו פישר, ובמרכז, גבוה בחולצה לבנה, סגן מפקד הפלוגה, חלל עיראק אל מנשיה, יגאל סוקולסקי (עצמון).

error: Alert: Content selection is disabled!!