מלחמת השחרור פלוגה דתית 90

אנשי המחלקה ה"לא-דתית" (מח' 11), מרביתם נוטרים שזה מקרוב צורפו לפלוגה "הדתית", מסדר הכנה לפני הקרב בטנטורה, מחנה בית ליד, מאי 1948.
כורעים מימין: ?, זאב גוטמן, הניו, ?, משה טמפלהוף (נפל בקרב !), יוסקה אלעזר, זאב גרינבוים. עומדים מימין: ישראל וישני (אח"כ ורדי), אברהם הרצליך, בנימין יתום, המ"מ (מאוחר יותר הסמ"פ) יגאל סוקולסקי (משקפת לצווארו), ?, יצחק גולדשטיין ולא-מזוהים נוספים. סוקולסקי (אח"כ עצמון), בן למשפחה דתית מבני ברק, ואולם, כפי שניתן להתרשם מלא-מעט צילומים שלו בתעוד כאן, הוא השיל מעליו את הסממנים החיצוניים עוד טרם המלחמה - בתקופת הכשרתו כמפקד ב"הגנה". הוא היה למופת כלוחם, כמפקד וכרע נאמן ובסוף אותה שנה הוא מת מות גיבורים כשהוא בראש חייליו במערכה קשה.

error: Alert: Content selection is disabled!!