מלחמת השחרור פלוגה דתית 97

לפני יציאה לפעולה, מחנה 22
לאחר קום המדינה צורפה מחלקת נוטרים ל"פלוגה הדתית". בין אנשי המחלקה, שאנשיה היו "חילונים": צבי (הניו) בן משה, מולה וינרסקי, אהרן כהן, מיכה ויטקונסקי (ויתקון). גם יצחק (איציקה) גולדשטיין ששלו היתה תמונה זו, היה במחלקה.