מלחמת השחרור פעולות נגד תחבורה ערבית 3ב

"בולטין החטיבה".
דו"ח אודות שתי הפעולות שנכתב יומיים לאחר מכן.

מידע-נוסף2

מלחמת השחרור פעולות נגד תחבורה ערבית 3

פשיטה לכפר חבלה ביום 20 במאי 1948. דו"ח…

מלחמת השחרור פעולות נגד תחבורה ערבית 3א

באותו לילה, בפיקוד רם רון, פיצוץ גשר ראס…

מלחמת השחרור פעולות נגד תחבורה ערבית 3ב

"בולטין החטיבה". דו"ח אודות שתי הפעולות שנכתב יומיים…