מלחמת השחרור שעורי נשק 10

במטווח ב"הדרגה" (אזור גת רימון, דרומית לפתח תקוה), תחילת 1948.
לדברי משה ברידא, המצולם בחבורה זו, המטווח היה רק ב"כאילו" היות שלא היתה תחמושת במידה מספקת לתרגול ירי של ממש. משימת החברה באותו זמן היתה לסרוק את הפרדסים הסמוכים ולמנוע נוכחות ערבים בהם.