נחלת יצחק משפחת קסוינר עופר 2

בניית הרפת (שמעולם לא פעלה) בחצר האחורית.
כשנה לאחר שנכנסה לביתה החדש, החלה המשפחה בבנית רפת, כמקובל במרבית משקי נחלת יצחק. כמו ביחידת המגורים, ניתן להתרשם שקירות המבנה נוצקו בבטון ! מימין: צירל שטרן, הדסה, החבר יעקבסון, צבי קסוינר ובניו מרדכי ויעקב. ברקע בית החרושת "בלום" לשיניים תותבות על גדת נחל המוסררה (אילון).

error: Alert: Content selection is disabled!!