ניר דוד תל עמל אברהם ואסתר נשר 1

חומה ומגדל מעברו הדרומי של האסי הגלבוע ברקע
"חומה ומגדל" בתל עמל הוקמו ב 10 בדצמבר 1936.

מידע-נוסף2

ניר דוד תל עמל אברהם ואסתר נשר 1

חומה ומגדל מעברו הדרומי של האסי הגלבוע ברקע…

ניר דוד תל עמל אברהם ואסתר נשר 1א