ניר דוד תל עמל 10

עבודה לצד המכבש לכבישת קש. יאיר נשר, בן ניר דוד, אומר ש"המכבש הזה כל כך פרימיטיבי שהיה צריך להזין את הקש לתוכו ידנית". הטרקטור הזעיר מימין הוא מסוג "קטרפילר 22".
ככל הידוע, סדרת ארבעת הצילומים שלהלן היא ג"כ משל זולטן קלוגר.