ניר דוד תל עמל 13

קלמן כץ ופנקה (צפורה) גורן המכונה פנקה "הלבנה", להבדיל מפנקה "השחורה" היא פנקה שורר.
פנקה זו שלפנינו בתמונה, בת העיר טרנופול שבגליציה המזרחית, לא נישאה ולא הקימה משפחה.