ניר דוד תל עמל 17

אברהם ואסתר על "מעברת הרגליים" לחציית האסי, מבט מצפון לדרום. ברקע משמאל, יש כבר עמוד חשמל עם טרנספורמטור.

מידע-נוסף2

ניר דוד תל עמל 17

אברהם ואסתר על "מעברת הרגליים" לחציית האסי, מבט…

ניר דוד תל עמל 17א

התאריך ! יום ה 4 באוקטובר הוא בדיוק…

ניר דוד תל עמל 17ב