ניר דוד תל עמל 3

אסתר נשר (מימין) בתמונתה הראשונה בארץ עם בת דודתה יהודית שוורץ ובעלה (של יהודית) שלמה לאופר, שלושתם מהכשרת "מנוף" שייעדה בארץ קבוץ גת.
תל עמל החדשה מעברו הצפוני של האסי וברקע התבור (מימין) וגבעת המורה (משמאל).

מידע-נוסף2

ניר דוד תל עמל 3

אסתר נשר (מימין) בתמונתה הראשונה בארץ עם בת…

ניר דוד תל עמל 3א

על יציאתה החפוזה של אסתר מוינה בזכרונותיה: בגלל…