ניר דוד תל עמל 8

בריכת דגים למרגלות הגלבוע, ככל הנראה גם כן צילום של זולטן קלוגר.
ניר דוד היה הישוב הראשון בארץ להקים את ענף המדגה. בראשית הדרך גדרו קטע בתוך האסי עצמו והכניסו לשם דגים לגידול. את הקרפיונים הראשונים הביא לארץ מיגוסלביה החבר שמעון (מילק) טל.