סטניסלבוב אוולין זילברמן 6א

כיתוב בפולנית על גב התמונה:
ירמצ'ה, 31 ביולי 1932, ר. שוסטר - סטניסלבוב, ג'. אייזנברג - פשמישל, י. המרמן - דרוהוביץ.

מידע-נוסף2

סטניסלבוב אוולין זילברמן 6

ירמצ'ה, 1932 פסיה קסוינר, דאקס לאחר נישואיה (אמה…

סטניסלבוב אוולין זילברמן 6א

כיתוב בפולנית על גב התמונה: ירמצ'ה, 31 ביולי…