סטניסלבוב א מסמך מפקד תושבים 1ב

הערות

המסמך הנדיר בחשיבותו באדיבות הרב משה לייב קולסניק, בעת ביקורי בסטניסלבוב (איוואנו פרנקובסק, אוקראינה) בקיץ 2012.

יש לציין כי בנוסף למפקד האוכלוסין המדובר שהתקיים בשנת 1921, קיימה ממשלת פולין מפקד אוכלוסין נוסף בתקופה שבין מלחמות העולם, ב 1931. באותו מפקד נרשמו למעלה משלושה מיליון ומאה אלף יהודים, שהיוו כעשרה אחוזים מכלל האוכלוסיה.

התפלגות האוכלוסיה בגליציה המזרחית בתחילת המאה ה 20 היתה כדלקמן:

פולנים – כ 25 אחוזים בלבד שהם כמיליון ומאה ושלושים אלף נפש. אוקראינים – כ 60 אחוזים שהם כשלושה מיליון נפש. יהודים – כ 13 אחוזים שהם כ 620 אלף נפש.

מידע-נוסף2

סטניסלבוב א מסמך מפקד תושבים 1

1921, מפקד האוכלוסיה היהודית הכפרית במחוז. סטניסלבוב, 26…

סטניסלבוב א מסמך מפקד תושבים 1א

על גב המסמך. המסמך מיום 23 בדצמבר 1923…

סטניסלבוב א מסמך מפקד תושבים 1ב

הערות המסמך הנדיר בחשיבותו באדיבות הרב משה לייב…
error: Alert: Content selection is disabled!!