סטניסלבוב א מסמך מפקד תושבים 1

1921, מפקד האוכלוסיה היהודית הכפרית במחוז.
סטניסלבוב, 26 בדצמבר 1923. בתשובה למכתבכם מיום 4.12.1923 בנושא מפקד האוכלוסיה היהודית, אנו מוסרים כי שמות המקומות בהם יש קהילה יהודית במחוז (מפורט), בסטניסלבוב ביחד עם מחוז קוניינין, ספור למועד עריכת המפקד ב 1921, היו 26,000 יהודים. (חתום) ועד הקהילה היהודית.

 

מידע-נוסף2

סטניסלבוב א מסמך מפקד תושבים 1

1921, מפקד האוכלוסיה היהודית הכפרית במחוז. סטניסלבוב, 26…

סטניסלבוב א מסמך מפקד תושבים 1א

על גב המסמך. המסמך מיום 23 בדצמבר 1923…

סטניסלבוב א מסמך מפקד תושבים 1ב

הערות המסמך הנדיר בחשיבותו באדיבות הרב משה לייב…
error: Alert: Content selection is disabled!!