סטניסלבוב גורדוניה ישראל ביטמן 12א

גב התמונה.
חותמת "פוטו בורנשטיין" ברחוב נלבסקי 32 בוורשה. רח' נלבסקי היה מהמרכזיים בחיי יהודי ורשה.

מידע-נוסף2

סטניסלבוב גורדוניה ישראל ביטמן 12

ביטמן מימין עם חברי התנועה בוורשה, 1935.

סטניסלבוב גורדוניה ישראל ביטמן 12א

גב התמונה. חותמת "פוטו בורנשטיין" ברחוב נלבסקי 32…
error: Alert: Content selection is disabled!!