סטניסלבוב גורדוניה ישראל ביטמן 15א

חותמת ה"פוטו" בזדונסקה וולה על גב התמונה.

מידע-נוסף2

סטניסלבוב גורדוניה ישראל ביטמן 15

זדונסקה וולה, ביטמן שני משמאל. זדונסקה וולה, קהילה…

סטניסלבוב גורדוניה ישראל ביטמן 15א

חותמת ה"פוטו" בזדונסקה וולה על גב התמונה.